«

»

Print this Prispevek

Razpis za podelitev priznanj SZSVS v letu 2016

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na 19. seji dne 25.2. 2016 na podlagi 40. člena Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije sprejel sklep:

O OBJAVI RAZPISA

za podelitev  priznanj Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije v letu 2016.

Predlogi s pisno obrazložitvijo dosežkov po navedenih kriterijih morajo temeljiti na resničnih dejstvih, predlagatelji pa jih posredujejo najkasneje do 5. junija 2016 na sedež sindikata, Dalmatinova 4, 1102 Ljubljana, p.p. 343.

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2016/razpis-za-podelitev-priznanj-szsvs-v-letu-2016/