«

»

Print this Prispevek

Parafiran dogovor v javnem sektorju

Po devetih mesecih nam je uspelo skleniti dogovor, ki  je dober za naše članstvo in tudi državo, ki je vendarle naša. Dogovor  je podlaga za umestitev posameznih določb v kolektivno pogodbo in zakon.

Prvič nam je uspelo tistim v nižjih plačnih razredih zagotoviti nominalno povečanje, ki jim prinaša določen znesek, ki ni vezan na procent, ko vedno v višjih plačanih razredih dobijo več. Tokrat dejansko dobijo več tisti, ki živijo najtežje.

Tudi pri preostalih varčevalnih ukrepih smo poskrbeli, da se učinki prerazporedijo.

Tako so višine pokojninskih premij višje za tiste, ki gredo prej v pokoj, da v teh nekaj letih do upokojitve sploh še kaj dobijo. Odprava plačnih nesorazmerij ima zagotovljena dodatna sredstva in datum zapadlosti.

Čaka pa nas še zahtevno delo odprave anomalij.

Dogovor

 

Zvonko Vukadinovič, predsednik

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2016/parafiran-dogovor-v-javnem-sektorju/