«

»

Print this Prispevek

Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Objavljamo

Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki na podlagi Aneksa št. 1 h KPND udejanja povišanje plačnih razredov v skupini J za en plačni razred na vseh delovnih mestih do 14. plačnega razreda.

Pogajanja so potekala na skupni pogajalski komisiji in so bila kljub razmeroma majhnemu vplivu na proračunska sredstva dokaj zahtevna. Kazalo je že, da bomo tudi za ta majhna povišanja morali uporabiti ostrejša sredstva sindikalnega boja. Denarnega povišanja žal ne bodo občutili tisti, ki bodo kljub povišanju plačnega razreda ostali zneskovno znotraj minimalne plače.

Povišanje bo dejansko majhno, vendar je potrebno izhajati iz dejstva, da vsak € prav pride.

Dejansko Aneks pomeni npr.:

SEDAJ

  • vzdrževalec IV (I), šifra DM J034095, TR IV, PR brez napredovanja 14, vrednost

729,60 €;

NOVO

  • vzdrževalec IV (I), šifra DM J034095, TR IV, PR brez napredovanja 15, vrednost

758,78 €.

Ker je JU znotraj zneska minimalne plače (790,73 €) se delavcu dejanski prejemek ne bo povečal. Če pa je JU dosegel dve napredovanji in je uvrščen v 16. PR (789,13 €), se na podlagi Aneksa premakne v 17. PR in bo njegova plača po novem dosegla 820,70 €. To pa pomeni, da se na to prištejejo tudi dodatki za delovno dobo in morebitni drugi, ki jih je do sedaj »pogoltnila« minimalna plača.

Torej nekaj je.

Seveda se takoj postavi vprašanje, kaj pa plače v drugih plačnih skupinah, ki imajo trenutno enake plačne razrede kot poklici skupine J v I. do IV. tarifni skupini.

Ponovno opozarjam, da sklenjeni dogovor ponovno zavezuje vladno in sindikalno stran, da pristopimo k odpravi anomalij v plačnem sistemu.

Tu gre za zahtevnejše delo in ga bomo skladno z dogovorom opravili v prvi polovici prihodnjega leta. Ne verjamem namreč, da bo prišlo do odprave anomalij v plačnem sistemu že do konca marca, kot je zapisano. Vendar volja je.

 

Lep pozdrav,

Zvonko Vukadinovič, predsednik

Aneks h KPZSVS, Ur.l.št. 106/2015

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2016/2431/