«

»

Print this Prispevek

Zobotehniki – normativ

Spoštovani!

Zobotehniki, ki delajo v javnem zdravstvu se soočajo s problemi, ki jih je prinesel Aneks k Splošnemu dogovoru za leto 2010 in Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru 2014.

Vlada  RS je sprejela aneks št. 1 k splošnemu dogovoru za leto 2010 v katerem je v standardu zobozdravstva za odrasle zmanjšala obseg ur v timu za zobotehnika iz 1 na 0,5. Pri tem planirano število točk za zobotehnika in zobozdravnika, Vlada RS ni na novo opredelila. Aneks je prispeval k temu, da si je preostalo obveznost 6252,5 točk za zobotehnika predstavljal vsak po svoje, dejstvo pa je bilo, da je opredelitev 12.505 točk za zobotehnika  še vedno ostala ista. Zaradi tega je v nadaljnjih letih prihajalo do nesporazumov v samem zobozdravstvu za odrasle saj se ni več vedelo kdo naj bi poskrbel za preostalih 6252,5 točk in kaj se bo zgodilo s polovico tehnika.

Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2014 se je zelo povečal normativ zobnega tehnika, in sicer z 12505 T na 16000 T letno in zmanjšal obseg delavca v timu za zobnega tehnika z 1 na 0,5. Problem je, da zaposleni ne morejo več kvalitetno opravljati storitev in ne dosegajo ciljnega normativa.

Problematiko smo pisno predstavili predstavnikom Zavoda za zdravstveno zavarovanje in predstavnici  Združenju zdravstvenih zavodov in jih 19. 12. 2014 povabili na sestanek. Zbrani zobotehniki iz večine zdravstvenih domov ugototavljajo, da je takšno višanje delovne obveznosti zobotehnikom nesprejemljivo. Predlagali smo, da se normativ tehnika iz Aneksa št. 1 (2010) vrne v tim zobotehnika iz 0,5 v 1 delavca iz ur in da se opredeli delovni normativ 12.505 točk za srednjega zobotehnika. Prejeli smo tudi pojasnilo, da za ZZZS ni pomembna notranja delitev točk, temveč skupno timsko število točk, ki znaša 47000 T letno.

Na podlagi sklepov s sestanka dne 19.12.2014, smo bili povabljeni na sestanek odbora za zobozdravstvo (4.2.2015) pri ZDRZZS. Po obojestranski predstavitvi mnenj smo prišli do skupnega zaključka, da se v zobozdravstven tim vrne zobotehnika iz 0,5 v 1 delavca iz ur.

Kot predstavnika v pogajanjih vas vljudno prosimo, da nas (predstavnike zobozdravstva – zobotehnikov) povabite na sestanek na katerem bi vam želeli podrobneje predstaviti nastalo problematiko in videnje naših rešitev.

V pričakovanju vašega povabila vas lepo pozdravljamo,

generalna sekretarka SZSVS

Dragica Keke

Poslano:

–          Ministrstvo za zdravje

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2015/zobotehniki-normativ/