«

»

Print this Prispevek

Zbiranje podpisov za spremembo Zakona o minimalni plači

poziv

Spoštovane predsednice, predsedniki sindikatov zavodov

Po elektronski pošti smo vam včeraj,  31.8.2015 poslali navodila za zbiranje podpisov za vložitev pobude Državnemu zboru, da spremeni Zakon o minimalni plači ! O vsebinskih razlogih za spremembo smo vas že obveščali preko pošte, časopisa-Obtok, sklep je sprejelo tudi predsedstvo KSJS na 9.seji, kjer je bila podana soglasna podpora, da naj se Zakon spremeni tako, da se v minimalno plačo ne bodo vštevali dodatki na pogoje dela.

Gre za skupno akcijo reprezentativnih sindikalnih central. Za akcijo zbiranja podpisov vam pošiljamo tudi plakate z obrazložitvijo zahtev. Izobesite jih na oglasne deske oz. na običajen način obvestite članstvo.

Prosimo vas, da vsak v svojem sindikatu zavoda spodbudite čim več zaposlenih, da oddajo svoj podpis na upravni enoti in nato oddajo podpisan obrazec s podporo za vložitev predloga zakona na sindikalni stojnici pred upravno enoto oz. nam ga pošljete na naš naslov. Predlagamo vam, da se organizirate in skupno odidete na UO. Pomembno je, da zberemo čim več podpisov že v prvem tednu septembra, da bomo lahko podpise čim prej dostavili v Državni zbor.

Vse obrazce, ki ne bodo oddani na stojnici, pošljite na: Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Dalmatinova 4, 1102 Ljubljana.

Še nekaj navodil: prilagam obrazec, ki ga lahko kopirate, izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Obrazec lahko z osebnimi podatki izpolnite že pred odhodom na upravno enoto, le podpisati ga morate na UE pred uradno osebo in imeti morate zraven osebni dokument (os. Izkaznica ali potni list). Del obrazca je namenjen izpolnitvi vaših osebnih podatkov (ime in priimek, rojstni datum, kraj bivališča) morate izpolniti popolnoma enako, kot je to napisano v vašem osebnem dokumentu.

Obrazec bo seveda na voljo tudi na vseh upravnih enotah v Republiki Sloveniji, imeli pa ga bodo tudi dežurni sindikalisti na stojnicah  pred upravnimi enotami. Obrazec lahko podpišete na kateri koli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na kraj stalnega prebivališča.

Dostopen pa je tudi na spletni strani : www.sindikat-zsvs.si

 

Lep pozdrav !                   Solidarnost je naša moč in prihodnost!

 

Dragica Kekec,                                                                     Zvonko Vukadinovič,

generalna sekretarka                                                            predsednik

 

Izobesite tudi plakate za našo akcijo poštenega plačila in ureditve standardov in normativov.

Obrazec podpore volivca pobudi za spremembo zakona o minimalni plači

Obrazec podpore volivca pobudi za spremembo minimalne plače – izpolnjen vzorec

Plakat

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2015/zbiranje-podpisov-za-spremembo-zakona-o-minimalni-placi/