«

»

Print this Prispevek

Sporočilo za javnost – izplačilo opravljenih ur

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je pričel akcijo za izplačilo opravljenih ur javnim uslužbencem v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

Delodajalci morajo izplačati vse ure, ki presegajo redno delovno obveznost v referenčnem obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015, po stanju na dan 30. 6. 2015. Delodajalci so dolžni vse opravljene nadure izplačati s 30 % dodatkom za nadurno delo, pri tem pa velja, da je treba dodatek za nadurno delo izplačati tudi v primeru koriščenja ur. V skladu s sodbo Vrhovnega sodišča, opr. št. VIII Ips 80/2015 z dne 12. 5. 2015 je delavec upravičen do plačila za nadurno delo, če se ob neenakomerni razporeditvi delovnega časa v referenčnem obdobju ure ne izravnajo.

V dejavnostih zdravstva in socialnega varstva je stanje ur zaradi pomanjkanja kadra v veliko zavodih alarmantno, delavcem nastajajo viški ur, ki pa jih delodajalci večinoma ne izplačujejo. Jasno stališče sodne prakse, ki izhaja tudi iz Evropske socialne listine, je, da je treba zagotoviti učinkovito uresničevanje pravice do pravičnega plačila tako, da je treba delavcem priznati pravico do višjega plačila za nadurno delo.

Sindikat tokrat ne bo posegel po razrešitvi problema s stavko, kot smo bili prisiljeni storiti v letih 1993, 1995 in 1998. Uporabili bomo druga sredstva, ki pa žal lahko še bolj zamajejo zdravstveni in socialni sistem. Računamo pa na pripravljenost delodajalcev na sodelovanje in njihovo dosledno upoštevanje predpisov in sodne prakse.

Ministrstvo pozivamo:

–          k sklenitvi Dogovora o izplačilu nadur,

–          k izpolnitvi Dogovora o sprejemu standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva,

–          k ustrezni ureditvi statusa srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

 

  Zvonko Vukadinovič, predsednik

letak nadurno delo

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2015/sporocilo-za-javnost-2/