«

»

Print this Prispevek

Sistemska ureditev srednjih medicinskih sester-poklicne kvalifikacije medicinskih sester

V članstvu Sindikata zdravstva in socialnega varstva je veliko število srednjih medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov, ki so od leta 2005 s sprejemom direktive 2005/36 ES  izpostavljene dejstvu, da njihova strokovna kvalifikacija ne bo več ustrezala pogojem direktive. S tem je onemogočeno njihovo zaposlovanje v zdravstveni negi v EU in glede na določila Zakona o zdravstvenem varstvu v RS, ki je za nosilko zdravstvene nege v Sloveniji določil le diplomirano medicinsko sestro tudi ogroženo njihovo delo in plačilo v RS. Zlasti v bolnišnični negi srednje medicinske sestre v negovalnih timih opravljajo storitve, za katere se zahtevajo kompetence in kvalifikacija diplomirane medicinske sestre. V trenutnem stanju vseh tudi ni mogoče nadomestiti z diplomiranimi medicinskimi sestrami, ker zdravstveni zavodi za to nimajo sredstev. Po drugi strani pa se zastavlja vprašanje, kam s sedanjimi zaposlenimi, ki imajo dolgoletne izkušnje  in jih ne kaže degradirati na raven  zdravstvenega asistenta.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije spremlja razpravo o sistemski ureditvi položaja srednjih medicinskih sester, ki ga vodi MZ. V sindikatu protestiramo, ker v dosedanjo pripravo rešitev oz. delovno skupino nismo bili vključeni, čeprav se dnevno soočamo s problemi medicinskih sester, ki izvirajo iz neustrezne ureditve tako priznavanja njihove poklicne kvalifikacije kot iz neustreznega izobraževalnega sistema, ki ne upošteva Evropske direktive 2005/36ES in dopolnjene direktive EP in sveta 2013/55/EU.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije želi sodelovati v nadaljnji razpravi pri urejanju poklicev v zdravstveni negi in priznavanju kvalifikacij srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Pri tem izhaja iz realnih razmer, v katerih imamo tisoče srednjih medicinskih sester z bogatimi delovnimi izkušnjami in kompetencami za delo v zdravstveni negi, ki jih moramo priznati v sistemu vseživljenjskega učenja.

Na ministrstvo za zdravje smo poslali svoje stališče in predloge.

Generalna sekretarka

Dragica Kekec, univ.dipl.prav.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2015/sistemska-ureditev-srednjih-medicinskih-sester-poklicne-kvalifikacije-medicinskih-sester/