«

»

Print this Prispevek

Pogajanja na Ministrstvu za zdravje

Sindikati, ki smo se v torek, 7.10.2015 sestali na Ministrstvu za zdravje smo se dogovorili, da sklenemo dogovor glede odprtih vprašanj. Ministrica je izkazala pripravljenost za  rešitev problematike standardov in normativov, nadur, sistemske ureditve problematike srednjih medicinskih  sester, zdravstvenih tehnikov, zobotehnikov in ostalih zaposlenih.

Naša prizadevanja in aktivnosti, ki jih vodimo so sedaj napisana na papirju kot obveza, vendar bo za realizacijo dogovora  potrebno še veliko dela. Dogovorili smo se, da se sestanemo vsaka dva meseca, da imenujemo delovno skupino za sistemsko ureditev poklicnih kvalifikacij medicinskih sester in do naslednjega leta tudi ustreznega izobraževanja zaposlenih na področju zdravstvene nege. Sprejeta zakonodaja pa bo omogočala dodatno zaposlovanje.

Dogovorili pa smo se tudi, da naj strokovna združenja pripravijo predloge normativov za svojo dejavnost (nekateri jih že imajo- radiologija, lekarne.. ) in naj jih pošljejo na ministrstvo za zdravje in nam.

Pozivam vse člane, ki delujete v zbornicah in strokovnih združenjih, da se zavzamete, da se pripravijo normativi in pravočasno posredujejo na MZ.

Ker v sindikatu ZSVS zastopamo vse poklice vas pozivamo, da obravnavate navedeno problematiko v zavodih in nam svoja stališča oz. probleme pošljete čim prej.

Na problematiko smo skladno z ustaljeno prakso opozorili tudi MDDSZEM in jih zaprosili za sestanek.

 

Lep pozdrav,

Dragica Kekec, generalna sekretarka

________________________________________________________________________________________

Ljubljana, 7.10.2015

Predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva se bomo danes, 7. 10.2015 udeležili sestanka na Ministrstvu za zdravje.

Od ministrstva pričakujemo:

–          Predstavitev napredka pri reševanju kadrovskih normativov in standardov v zdravstveni negi oziroma izpolnitev dogovora o sprejetju standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva;

–          Informacijo o aktivnostih ministrstva za zdravje v zvezi z ustrezno ureditvijo statusa srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v skladu z evropsko direktivo;

–          sklenitev dogovora o izplačilu nadur;

–          pogovor o normativih zobotehnikov glede na dopis s 25.3.2015.

Generalna sekretarka                                                                  Predsednik

Dragica Kekec                                                                               Zvonko Vukadinovič

letak nadurno delo

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2015/pogajanja-na-ministrstvo-za-zdravje/