«

»

Print this Prispevek

Socialni sporazum za obdobje 2015-2016

Socailni partnerji smo podpisali Socialni sporazumu za obdobje 2015-2016 v katerem opredeljujemo temeljne zaveze in usmeritve delodajalcev, sindikatov in vlade RS v nadaljnjih 2 letih na področju javnega sektorja, zdravstva, šolstva, vzdržnega modela gospodarskega razvoja, trga dela, pokojninskega sistema, socialni dialog in socialne države.

Socialni sporazum 2015-2016 postavlja tudi smernice za zdravstveno reformo, pri čemer med temeljnimi cilji navaja ohranitev pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ureditev področja koncesij, nadgradnjo sistema zagotavljanja nujne medicinske pomoči, uvedbo mehanizmov za učinkovitejšo izrabo sredstev in dvig kakovosti zdravstvenih storitev.

Ukinilo naj bi se dopolnilno zdravstveno zavarovanje, uredila standardizacija materialov, storitev in opreme z uveljavitvijo enotnega sistema javnega naročanja s skupnimi javnimi naročili, vzpostavitvi mehanizmov za preprečevanje korupcije, ustrezne ureditve kompetenc delavcev v zdravstvu.

Ureditev sistema dolgotrajne oskrbe in osebne asistence, pri čemer bo ob soglasju socialnih partnerjev glede temeljnih vprašanj , v letu 2015 vložen predlog zakona v zakonodajni postopek.

V sindikatu pa smo nezadovoljni, ker v sporazumu nismo uspeli dogovoriti drugačno definicijo minimalne plače, ker je sedanja krivična do zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Sporazum 2015-2016

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2015/parafiran-socialni-sporazum-za-obdobje-2015-2016-se-ne-podpisan/