«

»

Print this Prispevek

Normativi in standardi v zdravstvu in socialnem varstvu

4.3.2015 smo se sestali z ministrico za zdravje predstavniki Zdravniške zbornice in zdravniškim sindikatom in sindikati podpisniki KP za zdravnike. Tema sestanka je bilo načrtovanje kadrov v zdravstvu. Opozorili smo tudi na problematiko izobraževanja srednjih medicinskih sester,  potrebo  po reševanju ključnih težav v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji in obremenitvi zaposlenih, ter  pomanjkanju kadra tudi v  drugih enotah v bolnišnicah.

Dogovorili so se, da bodo v prihodnjih mesecih pripravili predloge normativov in standardov za vse zaposlene v zdravstvu. Vodstva konferenc se povežejo z zbornicami za sodelovanje, ker standarde in normative pripravljajo strokovna združenja.

20. 2. 2015 smo imeli sindikati na področju zdravstvene nege in oskrbe sestanek pri ministrici za zdravje. Predstavili smo kadrovsko problematiko v zavodih in zahtevo po ureditvi kadrovskih normativov. Ministrica je obljubila, da bo naredila vse, da do poletja oz. dopustov na ministrstvu pripravijo vse analize glede kadrovskih normativov oz. priporočil in da pridobijo podatke tudi iz drugih evropskih držav. Nosilec projekta je Strateški svet zdravstvene in babiške nege pri ministrstvu. Rok za uskladitev kadrovskih standardov je konec junija 2015.

Socialno varstvo sicer normative ima, vendar jih bo potrebno dopolnit še z manjkajočimi. Je pa zadeva obširna in ponekod težko razumljiva. Dogovori glede tega potekajo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

generalna sekretarka

Dragica Kekec

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2015/normativi-in-standardi-v-zdravstvu-in-socialnem-varstvu/