«

»

Print this Prispevek

Neodzivnost ministrice za zdravje

Zahteva sindikatov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Vsi sindikati, v katere so vključene medicinske sestre, zdravstveni tehniki… smo 30. junija letos ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc poslali dopis v zvezi s spoštovanjem Dogovora o ukrepih za zmanjšanje sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 ter Stavkovnega sporazuma, ki je bil podpisan maja 2013 in se nanaša  na Standarde in normative v babiški in zdravstveni negi in oskrbi.

Na zadnji dan junija  je potekel rok, ko se je ministrica obvezala za ureditev zadev s področja standardov in normativov.

Do danes se ni zgodilo nič! O nadaljnjih ukrepih bodo odločali organi sindikata.

Dopis poslan na Ministrstvo za zdravje.

generalna sekretarka, Dragica Kekec

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2015/neodzivnost-ministrice-za-zdravje/