«

»

Print this Prispevek

Minimalna plača

V Uradnem listu, št. 92/2015, je bil 4. 12. 2015 objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), ki bo veljal od 19. 12. 2015 dalje in se uporabljal za plačilo dela od 1. 1. 2016 dalje. Pri plači za januar 2016, ki bo izplačana v februarju 2016, se bodo torej že dodatno poleg minimalne plače izplačali dodatki za nočno delo, za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, ki se po novem ne bodo več vštevali v minimalno plačo.

https://www.uradni-list.si/1/content?id=124120#!/Zakon-o-dopolnitvi-Zakona-o-minimalni-placi-(ZMinP-A)

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2015/minimalna-placa/