«

»

Print this Prispevek

VRAČATI ALI NE VRAČATI ? 11. 6. 2014 parafirana usklajenost sprememb ZSPJS

Kjer je volja, je tudi pot.

Dejstvo je, da smo vsi prejemniki plač, dobroverni prejemniki, saj verjamemo, da nam je delodajalec plačo pravilno obračunal in izplačal plače.

Plače v javnem sektorju realno padajo, pa še za te, ki so jih nekateri javni uslužbenci prejeli, oblasti trdijo, da so prejeli preveč. Kako naj bo plače preveč, če je je bilo samo za preživetje?

Vendar so že nekaj časa na sodiščih zahtevki delodajalcev za vrnitev preveč obračunanih in izplačanih plač.

Pritiski in obljube delodajalcev, ko hočejo doseči sporazume z delavci, so taki, da segajo v znanstveno fantastiko.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije se že ves čas zavzema za tako  ureditev, da  javni uslužbenec kot dobroverni prejemnik ni dolžan ničesar vračati. Ves prejemek je porabil za golo preživetje. Delavec nima prihrankov iz naslova previsoko obračunanih plač, zato brez škode za svoje preživetje le-te ne more vrniti. Marsikdo je na podlagi take plače dobil tudi kredit, ki ga ob znižanju plače ne bo sposoben vračati. Zdaj pa naj bi delavec iz znižane plače vračal delodajalcu plačo za pet let nazaj.

Vlada je ob koncu mandata vendar spoznala, da svojih zaposlenih ne more pahniti v popolno bedo, zato smo se sindikati uspeli dogovoriti z vlado o kompromisnem predlogu.

Če razumljivo povzamem, je dogovorjena sprememba zakona:

1. Delodajalec mora delavcu ponuditi predlog sporazuma, v katerem lahko zahteva vračilo tako da se vrne preveč izplačan znesek obračunan za obdobje največ 10 mesecev (po veljavnem zakonu za 60 mesecev) seveda, če je tako plačo prejemal toliko časa ali dalj.

2. Javni uslužbenec mora vrniti delodajalcu največ znesek, ki ne presega dve njegovi plači.

3. Delodajalec mora javnemu uslužbencu omogočiti vračilo v 24 mesečnih obrokih.

4. Če javni uslužbenec takega sporazuma ne sprejme v 30 dneh, delodajalec vloži tožbo, v kateri zahteva vrnitev vseh preveč izplačanih zneskov za 60 mesecev nazaj, ne glede na višino zahtevka.

5. Delodajalec javnega uslužbenca oprosti celotnega dolga, če le-ta prejema minimalno plačo.

Nihče ne upa z gotovostjo napovedati, kakšna bo končna odločitev sodišča v primeru spora po 4. točki tega povzetka.

Zato nasvetov, kako ravnati, podpisati sporazum ali iti v spor, razumni ne dajemo.

Vsi prizadeti pa vedite, da si prizadevamo že vse od sprejema zakona, da bi tako restriktivno določbo, kot je v 3. a členu, v celoti odpravili, pa ni šlo.

Ob odhodu je vlado in nekatere sindikate srečala pamet in smo sklenili kompromis.

Želeli smo odpust dolga za vse, dobili smo vračilo za 10 mesecev namesto 60 in omejitev na dve plači namesto do sedaj zahtevanih  polnih zneskov iz petletnega obdobja.

Le še državni zbor mora ob razpustitvi misliti na svoje državljane in sprejeti navedene spremembe, pa tudi druge spremembe, ki jih tu ne navajam.

 

Zvonko Vukadinovič, predsednik

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/vracati-ali-ne-vracati-11-6-2014-parafirana-usklajenost-sprememb-zspjs/