«

»

Print this Prispevek

USPEŠNO IZPELJAN 4. KONGRES KSJS

Konfederacijo sindikatov javnega sektorja Slovenije bo tudi prihodnja štiri leta vodil Branimir Štrukelj

V Ljubljani je bil včeraj, 8. aprila 2014,  izveden 4. kongres Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), na katerem se je 162 delegatk in delegatov seznanilo z aktivnostmi KSJS v zadnjem štiriletnem obdobju in sprejelo program za mandatno obdobje 2014-2018. Na kongresu so bile tudi volitve predsednika za omenjeni štiriletni mandat; zaupanje za vodenje konfederacije je prejel dosedanji predsednik KSJS Branimir Štrukelj (njegov uvodni nagovor). Kot gosta sta na kongresu sodelovala in zbrane nagovorila minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant in predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije mag. Dušan Semolič.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) v letu 2014 beleži že osem let uspešnega delovanja. Konfederacija se je konstituirala na ustanovnem kongresu marca 2006 v Ljubljani. Danes je vanjo vključenih sedem reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki zastopajo približno 74.000 članic in članov. Za volitve na mesto predsednika KSJS v mandatnem obdobju 2014-2018 se je prijavil en kandidat, in sicer dosedanji predsednik Branimir Štrukelj, ki je Konfederacijo uspešno vodil že doslej in je s svoji nastopi v javnosti močno prispeval k prepoznavnosti KSJS Slovenije. KSJS je v tem času utrdila svoj položaj v socialnem dialogu v Sloveniji in v pogojih ekonomske in finančne krize prispevala k ohranitvi pravic javnih uslužbencev. Delegati na kongresu so po odločitvi za javno glasovanje oz. volitve ob dejstvu, da je bil za mesto predsednika prijavljen zgolj en kandidat, s soglasno odločitvijo Branimirja Štruklja potrdili za predsednika KSJS tudi v novem mandatu.
Skladno s Statutom KSJS predsedstvo Konfederacije sestavljajo po en predstavnik, člana KSJS, in generalni sekretar. V mandatnem obdobju 2014-2018 bodo člani predsedstva KSJS poleg predsednika Branimirja Štruklja (glavni tajnik SVIZ) še Zvonko Vukadinovič (predsednik SZSV Slovenije), Flory Banovac (generalna sekretarka SDZN Slovenije), Radivoj Uroševič (predsednik PSS), Tomaž Sajovic (predsednik NSDLU), Tomaž Virnik (predsednik SDP Slovenije), Marko Belavič (predsednik SI-JUS) in Vladimir Tkalec (generalni sekretar KSJS Slovenije).

Delegati 4. kongresa KSJS so soglasno sprejeli resolucijo Proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju javnih uslužbencev. V njenih desetih točkah KSJS ugotavlja, da se je v obdobju gospodarske in finančne krize povečal pritisk vlade in predstavnikov gospodarstva na javni sektor. Ne glede na številne posege in varčevalne ukrepe v javni sektor smo v Sloveniji v tem času uspeli ohraniti kakovostne javne storitve in relativno visok družbeni standard, tudi po zaslugi večje učinkovitosti zaposlenih v javnem sektorju. Nadaljnji posegi vlade z intervencijskimi zakoni za zmanjševanje mase plač za javne uslužbence in zmanjševanje sredstev proračuna za programe javnih zavodov in državno upravo brez dvoma vodijo v zmanjševanje števila javnih uslužbencev in tako nižanje obsega in kakovosti javnih storitev. Na drugi strani se v javnem sektorju zapirajo zaposlitvene možnosti za mlade in veča število brezposelnih, ki potrebujejo socialno podporo države. Tak razvoj vodi v socialni dumping in ne bo prispeval k zdravi gospodarski rasti, ki bi državo Slovenijo potegnila iz krize. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije zato z resolucijo Proti demontaži javnega sektorja in odpuščanju javnih uslužbencev poziva vlado in predstavnike gospodarstva kot socialne partnerje k razumni in uravnoteženi politiki gospodarskega in družbenega razvoja.

Udeleženci kongresa so ob obravnavi resolucije in kot dodatek k njej zavrnili tudi osnutek Nacionalnega reformnega programa 2014-2015 (NRP). Trditev v NRP, da Republika Slovenija  v ospredje politik postavlja povečanje blaginje domačega prebivalstva, po njihovi oceni ne drži. Iz Nacionalnega reformnega programa 2014-2015 je očitno, da Slovenija v ospredje postavlja uskladitev svoje proračunske in gospodarske politike s cilji in pravili, dogovorjenimi na ravni EU. Delegati kongresa dvomijo, da bo vlada nasprotje med zagotavljanjem povečanja blaginje prebivalstva in ukrepi, ki blaginjo zmanjšujejo, razrešila tako, da bo umaknila varčevalne ukrepe, zato naj zbere pogum in med strateške cilje namesto »povečanja blaginje prebivalstva« jasno zapiše očitno posledico napovedanih ukrepov: »zmanjšanje blaginje prebivalstva«.

Kongres KSJS je sprejel še program KSJS za prihodnje mandatno obdobje z nekaterimi dopolnitvami. V njem sta izpostavljeni skrb in prizadevanje za spoštovanje človekovih pravic ter za vzpostavitev in delovanje pravne države. KSJS bo podpirala razvoj konkurenčnega tržnega gospodarstva, ki bo zagotavljalo gospodarsko rast, polno zaposlenost in socialni napredek vseh državljanov. Člani KSJS bodo skupaj skrbeli za varstvo sindikalnih pravic in svoboščin ter varovali delovne in poklicne pravice članstva. KSJS se bo skupaj z drugimi sindikalnimi organizacijami zavzemala za evropski socialni model, ki zagotavlja socialno varnost, enake možnosti za vse, demokratično sodelovanje delavcev v odločanju in socialno vključenost vseh državljanov. Pri tem KSJS pričakuje, da bo socialni dialog tudi v prihodnje eden od ključnih elementov demokratičnega dogovarjanja med socialnimi partnerji in z vlado. Sindikati, člani Konfederacije, se bodo zavzemali za ohranitev javnega sektorja in po svojih močeh prispevali k razvoju vsem dostopnih javnih storitev, ki so v skupnem interesu in prispevajo h kvaliteti življenja vseh državljanov.

 

NAGOVOR B. ŠTRUKELJ: https://www.youtube.com/watch?v=JbrgQZZwNH8&feature=youtu.be

NAGOVOR G. VIRANT: https://www.youtube.com/watch?v=Pv3Ie_qAw88&feature=youtu.be

NAGOVOR D. SEMOLIČ: https://www.youtube.com/watch?v=3AUT9xlrVL0&feature=youtu.be

RESOLUCIJA

PROGRAM

DSC_0036generalni sekretar KSJS, Vladimir Tkalec in delovno predsedstvo kongresa

DSC_0078

predsednik sindikata Zvonko Vukadinovič in delovno predsedstvo kongresa, generalna sekretarka Dragica Kekec

DSC_0009delegati 4. kongresa KSJS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/uspesno-izpeljan-4-kongres-ksjs/