«

»

Print this Prispevek

Sprememba zakona o sistemu plač v javnem sektorju – novi 3.a člen

POZOR – PO 30 DNEH PRAVICA UGASNE!

Rok za zahtevek za vračilo/odpust dolga je 30 dni in teče od prejema pisnega obvestila delodajalca.

V Uradnem listu RS, št. 50/2014, je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S), ki je začel veljati 5. 7. 2014. Po novem 3.a členu ZSPJS lahko javni uslužbenec sklene dogovor z delodajalcem o vračilu preveč izplačane plače (zgolj) za obdobje zadnjih desetih mesecev pred prenehanjem izplačevanja »previsoke« plače in največ v višini dvakratnika osnovne plače.

Novo pravilo omogoča javnim uslužbencem, ki so jim bile dejansko nezakonito določene in izplačevane višje plače, da vrnejo omejeni znesek (vračilo plače za 10 mesecev, max. 2-kratnik osnovne plače), kar je v primerjavi z dosedaj veljavnim 3.a členom ZSPJS za člane ugodno. Poleg tega zakon določa še, da delodajalec javnemu uslužbencu dolg odpusti, če javni uslužbenec tako zahteva in je njegova osnovna plača ali drug prejemek v mesecu, ko poda predlog za odpust dolga, enak ali nižji od minimalne plače.

Pomemben del ZSPJS-S predstavlja prehodna določba 6. člena ZSPPJS-S, ki določa, da se enako pravilo (vračilo za 10 mesecev, max. 2-kratnik osnovne plače, odpust dolga) nanaša tudi na tiste javne uslužbence, ki so preveč izplačani znesek plače že vrnili delodajalcu – ti morajo vložiti zahtevo za vračilo ali odpust dolga v roku 30 dni od pisnega obvestila delodajalca. Rok je prekluziven, kar pomeni, da vračila oziroma odpusta dolga ne morejo več zahtevati, če zamudijo rok. Zato prosimo vse člane, naj bodo pozorni na pisna obvestila delodajalcev, ki se nanašajo konkretno na člana, ki je že vrnil preveč izplačani znesek plače.

Ministrstvo za notranje zadeve je v zvezi s tem, na svoji spletni strani, objavilo pojasnilo. Besedilo najdete v priponki.

Pojasnilo v zvezi z izvajanjem Zakona o spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S)

 

 Irena Ilešič Čujovič,

samostojna svetovalka za pravne zadeve

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/sprememba-zakona-o-sistemu-plac-v-javnem-sektorju-novi-3-a-clen/