«

»

Print this Prispevek

Protest zoper dopis ministrstva, ki predlaga odpuščanje

Ministrstvo za delo je 30. decembra lani na proračunske uporabnike na področju socialnega varstva naslovilo dopis o izplačilu razlike v plači zaradi odprave plačnih nesorazmerij in jih pozvalo, naj sredstva za izplačilo te obveznosti države v okviru zakonskih rokov zagotovijo iz razpoložljivih virov poslovanja zavodov oziroma jih prihranijo z dodatnimi napori pri varčevanju na vseh področjih proračunske uporabe – z reorganizacijo dela, sistemizacijo delovnih mest in celo z zniževanjem števila zaposlenih.

Zoper taka navodila smo s svojim dopisom protestirali.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije in SVIZ pa predlagamo, da vlada sredstva za poplačilo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev zagotovi z rebalansom proračuna. S tem zagotovi enakost pred zakonom za vse javne uslužbence.

Dopis MDDSZ

Odgovor sindikata ZSVS in SVIZ

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2014/protest-zoper-dopis-ministrstva-ki-predlaga-odpuscanje/