«

»

Print this Prispevek

Uskladitev zneska regresa za prehrano med delom

V skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, kakor tudi Aneksa h KP za negospodarske dejavnosti (Ur. l. RS št. 40/2012) se regres za prehrano usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov.

Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov za obdobje januar – junij 2013 znaša 1,038.

Glede na ta podatek znaša znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij – december 2013 za zaposlene v javnem sektorju (javne uslužbence) 3,67 EUR.

Znesek bo objavljen tudi v Uradnem listu RS.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2013/uskladitev-zneska-regresa-za-prehrano-med-delom/