«

»

Print this Prispevek

Ocenjevanje javnih  uslužbencev  v  letu  2013 na podlagi Uredbe o napredovanju  javnih  uslužbencev  v  plačne  razrede

 

Ocenjevanje javnih  uslužbencev  v  letu  2013 na podlagi Uredbe o napredovanju  javnih  uslužbencev  v  plačne  razrede.

Zakon  za  uravnoteženje  javnih  financ  (ZUJF – Uradni  list  RS,  št.  40/12)  je uveljavil ukrepe varčevanja   tudi   na   področju   napredovanj   javnih   uslužbencev,   saj   določa,   da   tisti   javni   uslužbenci,  ki  bi  v  letu  2013  izpolnili  pogoje  za  napredovanje  v  višji  plačni  razred,  v  letu  2013   ne napredujejo.

162.  člen  ZUJF  namreč določa: »Ne  glede  na  16.  in  17.  člen  Zakona o  sistemu  plač  v  javnem   sektorju   in   na   njegovi   podlagi   sprejetih   predpisov   ter   ne   glede   na   določbe   drugih   predpisov   in   splošnih   aktov,   javni   uslužbenci   in   funkcionarji,   ki   izpolnjujejo   pogoje   za   napredovanje   v   letu  2013,  v  letu  2013  ne  napredujejo  v  višji plačni  razred  in  ne  napredujejo  v  višji  naziv.«

Vendar pa to ne pomeni, da se v letu 2013 ne izvedejo postopki ocenjevanja javnih uslužbencev. Na  podlagi  določb  Uredbe  o  napredovanju  javnih  uslužbencev  v  plačne  razrede   (4.   člen)   bo tudi v letu 2013 potrebno v celoti izvesti postopke ocenjevanja javnih uslužbencev,  to  pomeni,  da  se  bo  javne  uslužbence  ocenilo  (in  jih  z  oceno  tudi  seznanilo)  do   15.3.2013. V  primeru,  da  javni  uslužbenec  ni  bil  ocenjen  oziroma  se  ne  strinja  z  oceno,  lahko  na  podlagi   17. a  člena  Zakona  o  sistemu  plač  v  javnem  sektorju  (ZSPJS) zahteva, da se ga oceni oziroma zahteva  preizkus  ocene  pred  komisijo.  Zakon  določa,  da  lahko  javni  uslužbenec  vloži  zahtevo   za preizkus ocene v primeru nestrinjanja z oceno v roku osmih dni od seznanitve  z  oceno.  Če   javni  uslužbenec  ni  ocenjen,  predlagamo da vloži  zahtevek  za  ocenitev    v  roku  osmih dni od skrajnega  roka  za  določitev  ocene,  t.j.  od  15.  marca.

Ob tem opozarjamo, da tisti  javni  uslužbenci,  ki  so  že  napredovali  v  višji  plačni  razred  v  letu 2012,  a  zaradi  interventnih  ukrepov  še  niso  pridobili  pravico  do  izplačila,  pridobijo  na  podlagi   163.  člena  ZUJF  pravico  do  plače  v  skladu  z  višjim  plačnim  razredom  s  1.  junijem  2013.

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2013/ocenjevanje-javnih-usluzbencev-v-letu-2013-na-podlagi-uredbe-o-napredovanju-javnih-usluzbencev-v-placne-razrede/