«

»

Print this Prispevek

Sporočilo za javnost

Št.: 03-54/2012
Ljubljana, 5. 7. 2012

Sindikat zdravstva in socialnega varstva protestira zoper zlonamerne napačne navedbe
sindikalnih predstavnikov UKC Ljubljana, da nasprotujemo ureditvi plač srednjim
medicinskim sestram, ki delajo tudi ali pretežno dela diplomiranih medicinskih sester.
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je prvi zaznal ta problem in smo ga reševali
z usklajenim dogovorom med vsemi pristojnimi sindikati in vlado najprej v letu 2008 z
dogovorom in nato v letu 2011 z aneksom h KP dejavnosti in KP zdravstvene nege.
V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo opozarjali na problem zniževanja
in odvzema kompetenc srednjim medicinskim sestram in prenosom le teh na diplomirane
medicinske sestre. Največjo sistemsko nevarnost pa smo zaznali v prizadevanju nekaterih
vplivnih struktur, da bi sedanje srednje medicinske sestre z izgubo še nekaj kompetenc postale
le »pomožni kader«, ne glede na dejansko pridobljeno šolsko znanje, permanentno
usposabljanje in delovne izkušnje na najzahtevnejših delovnih mestih.
Ob sklenitvi aneksa v decembru 2011 je bilo tudi dogovorjeno, da se bo Ministrstvo za
zdravje skupaj z »Ministrstvom za šolstvo« dogovorilo o skrajšanem programu izobraževanja
za tiste SMS, ki delajo na zahtevnejših delovnih mestih. Pa se do danes ni zgodilo nič.
Ministrstvo za zdravje pa je tudi odgovorno, da ni možno izvesti programa NPK za višjo
zahtevnost del, čeprav imamo delovna mesta opredeljena v kolektivnih pogodbah.
Ne glede na dejstvo, da stavke (še) nismo napovedali, menimo, da je nujna vključitev v
pogajanja o realizaciji sistemskih rešitev v skladu z zakonom, kot je bilo že dogovorjeno z
Ministrstvom za zdravje. Poleg tega teh delavk ni tako veliko, da bi zakonitost ogrozila
finančno stanje zdravstvenega zavoda ali ZZZS. Odgovornost vseh pristojnih ministrov pa je,
da zagotovijo enakopravno obravnavo in plačilo vsem javnim uslužbencem, kot so prisegli
svojemu narodu ob imenovanju.
V našem sindikatu ne nasprotujemo poštenemu plačilu srednjih medicinskih sester, ki delajo
na kombiniranih delovnih mestih, ampak tako plačilo ves čas zahtevamo, in to glede na delo,
ki ga opravljajo, ne pa na podlagi tega, ali gre za Maribor, Ljubljano, Novo mesto, Slovenj
Gradec … ali druge kraje. Res pa je, da zahtevamo enako obravnavo srednjih medicinskih
sester v vseh bolnišnicah oz. zavodih v Sloveniji, ne le v UKC Ljubljana!
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije bo v primeru potreb pozval svoje
članstvo, ki dela na tako zahtevnih delovnih mestih, k stavki in jo tudi organiziral v
skladu z zakonom o stavki in se tako pridružil stavki v UKC Ljubljana.
Ker je v interesu vseh, da je javnost o razmerah objektivno obveščena, smo vam v SZSVS na
voljo tudi za dodatna pojasnila.
S spoštovanjem,
Zvonko Vukadinovič, predsednik

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2012/hello-world/