«

»

Print this Prispevek

Nov plačni sistem!

Po dolgotrajnih, napornih kar šest let trajajočih pogajanjih med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je napočil trenutek, ko se bo dejansko začel uporabljati Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Vlada in sindikati smo 11. maja podpisali anekse h Kolektivnim pogodbam, kar je podlaga za izpeljavo novega plačnega sistema v javnem sektorju. V sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije smo podpisali dva aneksa in sicer:

– Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
– Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije je krovni aneks oz. je v tarifnem delu prevzel prav vse plače zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, saj zakon ne dopušča, da se s poklicnimi pogodbami urejajo plače drugače.

 

Zakonski in podzakonski predpisi v zvezi z novim plačnim sistemom javnih uslužbencev

  1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS – UPB7)
  2. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 109/07)
  3. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08)
  4. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence ( Uradni list RS, št. 53/08)
  5. Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 57/08)

Dragica Kekec, generalna sekretarka

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2011/nov-placni-sistem/