«

»

Print this Prispevek

“KONCESIJA NI PRAVICA, JE LE MOŽNOST” – DELO

Javni razpisi za koncesije v zdravstvu so potrebni, meni dr. Aleksij Mužina in se sklicuje na usmeritve EU

Ljubljana – “Slovensko zakonodajo bi bilo treba nujno dopolniti tako, da bi za podeljevanje koncesij za storitve v zdravstvu predpisovala javni razpis,” je prepričan pravnik dr. Aleksij Mužina, avtor knjige Koncesije – pravna ureditev koncesij v Sloveniji in EU. Svoje mnenje je oprl na razsodbe evropskega sodišča in stališča evropske komisije. V EU je obvezna vnaprejšnja objava namere podelitve koncesije, je pojasnil Mužina v predavanju o koncesijah v zdravstvu sindikalnim zaupnikom sindikata zdravstva in socialnega varstva.

Slovenska zakonodaja s podeljevanjem koncesij zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem brez javnega razpisa ni kršena, vendar občinam in ministrstvu ni treba podeliti koncesije vsakomur, ki zanjo zaprosi, čeprav izpolnjuje pogoje, je pojasnil Mužina. Tako je ovrgel misel, ki jo v zadnjem času mnogi navajajo, da so koncesije zdravnikov nujnost in naravno stanje v zdravstvu. “Koncesija pomeni privatizacijo izvajanja dejavnosti. Koncesija torej ni zdravnikova pravica, temveč je le ena izmed možnosti,” je dejal Mužina.

Svojo misel je zaradi lažje razumljivosti pojasnil na primeru čistilke, ki je zaposlena v javnem podjetju in zaprosi občino za koncesijo, ker bi rada čistila kot zasebnica, ne pa kot uslužbenka javnega podjetja. Izpolnjuje vse pogoje, vendar je vprašanje, ali ji bo občina kar tako podelila koncesijo. Enako je s podelitvijo koncesije zdravniku, je bil nazoren Mužina. Občina ima dolžnost in pravico določiti osnovno zdravstveno mrežo, zato se lahko tudi odloči, da koncesij ne bo podeljevala. Kdaj bi se lahko tako odločila? Če ima potrebe po javni zdravstveni službi že zagotovljene, odgovarja Mužina.

Ali lahko zdravnik iztoži pridobitev koncesije? Mužina je menil, da ne, saj je vrhovno sodišče za stranko v postopku podeljevanja koncesij navedlo javni zavod. Tako bi lahko podelitvi prve povsem operaterske koncesije v državi torakalnemu kirurgu Marku Bitencu kot stranka v postopku nasprotoval Klinični center. Občina in ministrstvo bi seveda lahko koncesije razpisala kljub zakonu o zdravstveni dejavnosti, ki javnega razpisa ne predvideva (zakon o lekarniški dejavnosti predvideva javni razpis za podeljevanje koncesij!). Mužina meni, da bi bilo tako edino pravilno, saj gre za trg zdravstvenih storitev. Oprl se je na stališče evropske komisije, ki predpisuje, da mora biti vsaka tržna storitev predmet javnega razpisa. Prav zato (in zaradi prakse evropskega sodišča) je menil, da je treba tudi v slovensko zakonodajo vključiti obveznost javnega razpisa za podeljevanje koncesij za zdravstvene storitve.

avtorica članka: Milena Zupanič

 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2010/koncesija-ni-pravica-je-le-moznost-delo/