«

»

Print this Prispevek

Novo, napredovanje v plačne razrede!

Javni uslužbenci, ki so pred začetkom izplačila plač po ZSPJS že dosegli najvišje možno število napredovanj (5), ki jih je bilo možno doseči po teh predpisih bodo lahko napredovali že s 1.10.2008. Za te javne uslužbence, ki izpolnijo pogoje za napredovanje do 1.9.2008, se izpolnjevanje pogojev preverja po »starem« Pravilniku o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu in delavcev zaposlenih v socialnem varstvu, če je od njihovega zadnjega napredovanja preteklo najmanj tri leta…

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2009/novo-napredovanje-v-placne-razrede/