«

»

Print this Prispevek

Konfederacija protestira zaradi neusklajenosti uredb

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) je s sporočilom za javnost izrekla protest, ker se vlada o plačnih uredbah ni uskladila s sindikati.

Konfederacije v izjavi za javnost opozarja, da je vlada na dnevni red brez posvetovanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja uvrstila dve uredbi, ki se nanašata na izplačilo plač javnim uslužbencem. KSJS vlado poziva, da takoj opusti takšna enostranska ravnanja. V tem primeru gre za uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Vlada je omenjeni uredbi pretekli teden uvrstila na svoj dnevni red, vendar ju pred tem ni uskladila z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, opozarja KSJS, ki še navaja, da sta bili uredbi od septembra 2004 – tudi s podpisi predstavnikov vlade in reprezentativnih sindikatov – opredeljeni kot predmet usklajevanja med socialnimi partnerji. “Sklep izjave iz leta 2004 je povsem jasen in nalaga socialnim partnerjem, da se vsi zakoni in uredbe, ki posegajo v materialni položaj zaposlenih v javnem sektorju, usklajujejo med socialnimi partnerji”, opozarja konfederacija in dodaja, da gre v tem primeru “za enako nesprejemljivo ravnanje sedanje vlade do socialnih partnerjev, kot si ga je prav pri tej uredbi nekaj krat privoščila prejšnja vlada”.

V skladu z zavezami, sprejetimi s koalicijsko pogodbo, v sindikatih, članih KSJS, od vlade zato pričakujejo, “da takoj opusti enostranska ravnanja, ki so dobila domovinsko pravico v preteklih letih, in s svoje strani zagotovi uveljavljanje načela socialnega partnerstva v javnem sektorju. Enostransko ravnanje vlade v času, ko bo raven socialnega dialoga na zahtevni preizkušnji, ne prispeva k nujno potrebnemu vzdušju zaupanja med socialnimi partnerji.”

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2009/konfederacija-protestira-zaradi-neusklajenosti-uredb/