«

»

Print this Prispevek

SZSVS opozarja ministra za zdravje mag. Andreja Bručana, dr. med.

SZSVS opozarja ministra za zdravje mag. Andreja Bručana, dr. med. na kršitev socialnega dialoga glede predloga Uredbe o merilih za opredelitev in za določanje obsega aktivnih in neaktivnih ur dežurstva zaposlenih v zdravstveni dejavnosti in Uredbe o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti.

SZSVS je na ministra za zdravje mag. Andreja Bručana,dr.med. naslovil protestno pismo, da je zaradi izločitve našega sindikata iz postopka usklajevanja Uredbe o merilih za opredelitev in za določanje obsega aktivnih in neaktivnih ur dežurstva zaposlenih v zdravstveni dejavnosti in Uredbe o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti,grobo kršen socialni dialog, saj nas kot reprezentativni sindikat v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva in obveznega socialnega zavarovanja ni obvestil, niti nas ni povabil k usklajevanju predlogov uredb, ki sta izvedbena akta spremembe Zakona o zdravniški službi iz letošnjega leta, s katerima se ureja plačilo vseh zaposlenih v primeru povečanega obsega dela oziroma nadpovprečni obremenitvi in plačila, kakor tudi določanja obsega aktivnih in neaktivnih ur v času dežurstva, s katero se zagotavlja neprekinjeno izvajanje zdravstvenih storitev.

Minister za zdravje je v razpravo kot zainteresirano javnost pozval le Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov – FIDES. V razpravo je bil tako povabljen le sindikat, ki mu ni podeljena reprezentativnost za vse poklice v zdravstvu.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2006/szsvs-opozarja-ministra-za-zdravje-mag-andreja-brucana-dr-med/