«

»

Print this Prispevek

5. KONGRES

Screen Shot 2013-03-09 at 8.30.57 PM 20. DECEMBRA 2005 JE 5. KONGRES SINDIKATA ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE IZVOLIL ZA PREDSEDNICO ZA NASLEDNJE MANDATNO OBDOBJE NEVENKO LEKŠE.

Čestitamo!

Peti Kongres Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije se je pričel 7. decembra 2005, na dan, ko je sindikat praznoval petnajsto obletnico samostojnega delovanja. Prvi slavnostni del je bil namenjen počastitvi svečanega obeležja z govorom predsednice sindikata in pozdravnim nagovorom prvega predsednika samostojnega sindikata primarijem dr. Jožetom Arzenškom. Kongres so pozdravili tudi gostje, kolegi iz drugih sindikatov, tako iz tujine kot iz Slovenije, in sicer Jozef Krejbych, izvršni sekretar Public Services International za Centralno Evropo, dr. Branislava Plančak iz Srbije, dr. Liljana Ostrić Anič, in Spomenka Avberšek iz Hrvatske, ter dr. Blagica Petruševska iz Makedonije. V imenu koordinacije sindikatov javnega sektorja in Sindikata delavcev v zdravstveni negi je spregovorila Flory Banovac, kot predsednik pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja za KPJS pa je delegatkam in delegatom spregovoril Bojan Hribar.

Svečani del je povezoval dramski igralec Pavle Ravnohrib, nekaj glasbenih utrinkov pa je delegatkam in delegatom namenila pevka Eva Hren.

Na 5. Kongresu so bila podeljena odličja – zlati znak Jožici Metelko Kraševec, Sonji Malnar in Katarini Rizvič za dolgoletno in prizadevno delo v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Delegatke in delegati so izvolili organe 5. Kongresa, sprejeli Poročilo o delu Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije za obdobje 2001–2005 in Poročilo Nadzornega odbora o finančno materialnem poslovanju sindikata v preteklem mandatu. Z večino glasov prisotnih delegatk in delegatov so bile sprejete Programske usmeritve sindikata za obdobje 2005–2010. Na podlagi sprejetega dnevnega reda so bile izvedene volitve za predsednico oz. predsednika Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Delegatke in delegati so izbirali med petimi kandidati, in sicer Romano Kajdiž, Milošem Kravanjo, Nevenko Lekše, Petrom Virantom in Zvonkom Vukadinovičem. Volilna komisija je ugotovila, da v prvem krogu nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila glasov, to je vsaj polovico glasov prisotnih delegatk in delegatov, zato je na podlagi z odstavka 15. člena Poslovnika predlagala drugi krog volitev s kandidatoma, ki sta prejela najvišje število glasov. Delovno predsedstvo je v času razprave o predlogu sprememb in dopolnitev Statuta ob 19.15 ugotovilo, da zaradi predčasnega odhajanja delegatk oz. delegatov 5. Kongres ni več sklepčen, zato ga je prekinilo in sklenilo, da nadaljevanje kongresa skliče najkasneje v 30 dneh.

20. decembra 2005 je bilo na podlagi odločitve delovnega predsedstva sklicano nadaljevanje 5. Kongresa. Opravljen je bil drugi krog volitev. Glasovnice je prevzelo 155 delegatov, 154 je bilo vrnjenih, od teh sta bili 2 glasovnici neveljavni.

Za predsednico Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je bila z 97 glasovi izvoljena Nevenka Lekše, Peter Virant je prejel 55 glasov. Kongres je podelil mandat novi predsednici Nevenki Lekše. Z večino glasov so bile ob sicer polemični razpravi sprejete tudi spremembe in dopolnitve Statuta Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

5. Kongres je torej 20. decembra 2005 uspešno zaključil svoje delo tudi s kratko zahvalo nove predsednice Nevenke Lekše za zaupanje, ki so ji ga izkazale delegatke in delegati in z apelom, da ni časa za notranje razprtije, temveč da je treba energijo in moč uporabiti za enotnost sindikata, da bomo vsi skupaj kos izzivom, ki so pred nami. Socialni sporazum, reforme, pogajanja o plačah in še kaj zahtevajo enotnost, strokovnost in tudi sindikalno solidarnost.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2005/5-kongres/