«

»

Print this Prispevek

15 let Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Screen Shot 2013-03-09 at 8.27.31 PM Vse najboljše za petnajsti rojstni dan dragi Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije!

Zaželimo si, drage članice in člani, veliko upanja za lepo prihodnost, mnogo sreče in uspehov v naslednjih petnajstih letih.

Danes nas je kar nekaj prisotnih na tem jubileju, ki se spominjamo 7. decembra 1990, ko smo takrat pod imenom Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije s predsednikom primarijem dr. Jožetom Arzenškom stopili na samostojno pot.

Kljub neoobetavni popotnici, da sindikat nima prihodnosti, smo danes v slovenskem prostoru prepoznavni, zaupa nam kar polovica zaposlenih, in to vseh poklicev v dejavnostih zdravstva, socialnega varstva in obveznega socialnega zavarovanja.

Večvrednost in elitizem sta nam tuja. Spoštujemo delavko, delavca, človeka in njihov prispevek k skupnim civilizacijskim vrednotam. To smo zapisali v svojem ustanovitvenem aktu in v Statutu, skupaj s pravicami in obveznostmi članic in članov sindikata.

Začetki so bili težki, vendar je bilo zaupanje v solidarnost, enakopravnost, demokratičnost in humanost za vse porok za uspehe in dosežke, ki jih ni malo.

Svoje delo in organiziranost smo si zapisali v Statutu, ki ga je sprejela Izredna Skupščina sindikata dalnjega leta 1990. Skozi celotno obdobje so članice in člani oz. sindikalne zaupnice in zaupniki na skupščinah, kongresih in seveda organih sindikata na vseh ravneh organiziranosti preverjali uresničevanje lastnih ciljev in dopolnjevali Statut, da bi izboljšali organizacijo in jo naredili učinkovitejšo. To je sindikat po meri članstva, ki se je in se bo odzival na izzive časa in sprememb v družbi, ki smo jim priča v zadnjih petnajstih letih, ko je tudi država Republika Slovenija krenila na samostojno pot.

20 tisoč članov Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je organiziranih v 249 sindikatih zavodov, ki so povezani v 9 konferenc sindikatov dejavnosti. Te organizacijske oblike, znotraj enovite organizacije, omogočajo prepoznavanje idej in problemov, ki so skupni istim dejavnostim glede na financiranje, pogoje in rezultate dela ter na usklajevanje različnosti med dejavnostmi, torej med bolnišnicami, zdravstvenimi domovi, lekarnami, zdravilišči, zavodi za zdravstveno varstvo, centri za socialno delo, socialnimi zavodi, varstveno-delovnimi centri, delavci pri virih ionizirajočega sevanja, zaposlenimi pri zasebnikih in med delavci, ki delajo v obveznem socialnem zavarovanju.

Na podlagi reprezentativnosti v panogi in vseh poklicev v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva smo dosegli veliko.

Smo podpisniki kar štirih kolektivnih pogodb. Nedvomno se lahko pohvalimo, saj smo bili v letu 1991 prvi v negospodarstvu, ki smo pripravili besedilo panožne kolektivne pogodbe in jo skupaj še z drugimi sindikati v zdravstvu in socialnem varstvu podpisali. Naj poudarim, da do tedaj v Sloveniji nismo imeli v družbenih dejavnostih nobene pogodbe. Pot do nje ni bila lahka. Pogajanja in njen podpis smo izsilili s pomočjo devetdnevne splošne stavke, v kateri so sodelovali vsi zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu. Ta stavka in tudi protestni shod 8 tisoč delavcev 10. oktobra 1991 sta pripomogla k podpisu Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Sloveniji.

Na ta uspeh smo lahko upravičeno ponosni, saj pomeni pričetek kolektivnega dogovarjanja in socialnega partnerstva med delojemalci in delodajalci, ki je eno temeljnih načel demokracije. Na teh osnovah in izkušnjah so nastajale tudi kolektivne pogodbe drugih dejavnosti javnega sektorja, tudi poklicna pogodba za zdravnike in zobozdravnike ter Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi, katerih podpisnik je naš sindikat.

Prav tako smo pred tremi leti podpisali Kolektivno pogodbo o pokojninskem načrtu na podlagi dveh zakonov: Zakona o pokojninsko-invalidskem zavarovanju ter Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, ki bo zaposlenim v javnem sektorju zagotovila varnejšo starost.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2005/15-let-sindikata-zdravstva-in-socialnega-varstva-slovenije/