8. Kongres SZSVS

Spoštovani zaupniki, zaupnice, člani in članice,

na včerajšnjem 8. Kongresu SZSVS smo za predsednico sindikata ZSVS izvolili Ireno Ilešič Čujovič za 5 letno mandatno obdobje.

Za člane NO so bili izvoljeni mag. Alojzija Strle, Franc Furman in Tanja Kužnik,

namestniki NO:  Slavica Auguštin in Sven Tencer.

Za člane  komisije za Statutarna vprašanja in pritožbe so bili izvoljeni: Staša Curk Accetto, Boris Sintič, Brigita Lovrenčič, Aleksandra Zver, Anita Jevšek.

Vsem izvoljenim čestitam in želim  uspešno delo.

Lep pozdrav,

generalna sekretarka Dragica Kekec

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/8-kongres-szsvs/

Podpis dogovora in aneksov h kolektivnim pogodbam

Spoštovane članice in člani,

po kar nekaj zapletih in usklajevanjih vsebine aneksov h kolektivnim pogodbam sem danes podpisala Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 ter anekse h kolektivnim pogodbam (za negospodarske dejavnosti, za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, za zaposlene v zdravstveni negi ter za zdravnike in zobozdravnike). Dogovor in aneksi h kolektivnim pogodbam bodo predvidoma objavljeni v jutrišnjem Uradnem listu.

Predmet Dogovora in aneksov je naslednji (uveljavitev s 1. 6. 2021):

 • regres za prehrano med delom znaša 4,30 evra za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki so prisotni na delu najmanj v polovičnem delovnem času;
 • dogovorjeni so novi zneski za dnevnice za službeno potovanje v državi v trajanju nad 12 ur (21,39 EUR), v trajanju nad 8 do vključno 12 ur (10,68 EUR), v trajanju 6 do 8 ur (5,16 EUR);
 • cenzus za upravičenost do solidarnostne pomoči se za člane sindikata povišuje na 140 odstotkov minimalne plače (kar bo po novem pomenilo, da bodo do solidarnostne pomoči upravičeni vsi tisti člani, katerih osnovna plača je enak ali nižja od 31. PR);
 • kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, se šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe;
 • kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene enotno znaša 30 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer;
 • potni stroški za prihod na delo in odhod z dela se določijo v višini kilometrine v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 EUR (pavšal), prag upravičenosti ostaja razdalja 2 km;
 • ob predložitvi dokazila o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz) se povrnejo stroški v višini cene te vozovnice;
 • dogovorjena je uporaba daljinomera Google Maps;
 • za leto 2021 se za vse javne uslužbence določi regres za letni dopust v višini 1.050 evrov, izplačilo 4. junija 2021;
 • določijo  se nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanja prakse;
 • datum izplačila plače se v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ne spreminja (ostaja do 10. koledarskega dne v mesecu).

Posebej je dogovorjeno, da se vlada in sindikati zavezujejo, da v roku enega meseca od podpisa tega dogovora nadaljujejo z usklajevanji o plačnih razredih, izhajajoč iz tistih delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice. Znova poudarjam, da je to izjemnega pomena tudi zato, ker nas tudi člani opozarjate, da je kompresija plač v spodnji tretjini plačne lestvice zaradi minimalne plače nevzdržna. Temu vprašanju smo na pogajanjih posvetili posebno pozornost in dosegli zavezi vlade, da se bomo tej problematiki v relativno kratkem roku enega meseca posvetili.


Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/podpis-dogovora-in-aneksov-h-kolektivnim-pogodbam/

12. MAJ – MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER 2021

Glas medicinskih sester: vizija za prihodnost zdravstva

Zaposleni v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva,  medicinske sestre in zdravstveni tehniki obeležujemo svoj praznik, mednarodni dan medicinskih sester, kot spomin na rojstvo Florence Nightingale (1820–1910), ki velja za ustanoviteljico sodobnega sestrinstva, saj je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege kot stroke in mejnik v poklicu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic.

Letošnji praznik medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege poteka pod geslom Glas medicinskih sester: vizija za prihodnost zdravstva. Ob tem opozarjamo, da bomo v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije naredili vse za zagotovitev dostojnih pogojev dela in ustreznega plačila medicinskih sester in vseh ostalih poklicev v zdravstvu in socialnem varstvu. Ti plemeniti poklici, ki jih opravljajo naše članice in člani, predstavljajo temelj socialne države, pa se tega odgovorni očitno ne zavedajo dovolj.

Čas je, da jim to pokažemo.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije se ob tej priložnosti kolegicam in kolegom neizmerno iskreno zahvaljuje za predano opravljanje tega humanega in odgovornega poklica ter vztrajanje tudi v najzahtevnejših trenutkih, ki jih v tem poklicu že tako ali tako ne manjka, minulo leto pa je v tem pogledu še toliko bolj posebno.

Skupaj in solidarni smo močnejši!

Dragica Kekec, generalna sekretarka

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/12-maj-mednarodni-dan-medicinskih-sester-2021/

Živel 1. maj

Zahvala vsem zaposlenim v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki nosite največje breme boja z epidemijo.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/zivel-1-maj-2/

Razpisi 8. Kongres SZSVS

Republiški odbor je na seji 16. 4. 2021 sprejel sklep o sklicu 8. Kongresa SZSVS,

ki bo 15. junija 2021.

Prilagamo razpise za zbiranje kandidatur za organe, ki jih voli Kongres.

Razpis za volitve predsenika/predsednico SZSVS

Razpis za volitev članov/članic Nadzornega odbora SZSVS

Razpis za volitve članov/članic Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SZSVS

Razpis za podelitev Zlatega znaka SZSVS

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/razpisi-8-kongres-szsvs/

Počitniški razpis

Objavljamo razpis za koriščenje sindikalnih počitniških enote.

Rok za prijavo na razpis je 5. 5. 2021.

Prijavnica

Administrativna prepoved

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/pocitniski-razpis/

Odprto pismo ministru za zdravje – izstop iz enotnega plačnega sistema

Republiški odbor SZSVS je na seji 11. 3. 2021 sprejel sklep, da ne podpira izstopa iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Hkrati si v SZSVS že dlje časa prizadevamo za nadgradnje sistema, za uveljavitev standardov in normativov v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in posledično za boljše vrednotenje dela in boljše delovne pogoje vseh zaposlenih v obeh dejavnostih.  

Sindikati, ki delujemo v zdravstvu, smo pripravili skupno izjavo v obliki odprtega pisma ministru za zdravje, v katerem ponovno pojasnjujemo svoje stališče glede plačnega sistema v javnem sektorju, hkrati pa ga pozivamo k nadgradnji sistema, ki bo bolj stimulativen za vse zaposlene.

Odprto pismo ministru za zdravje – izstop iz enotnega plačnega sistema

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/odprto-pismo-ministru-za-zdravje-izstop-iz-enotnega-placnega-sistema/

Čestitka članicam SZSVS ob dnevu žena

Spoštovane članice Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

ob dnevu žena vam izrekamo čestitke v želji, da bi bil vsak dan poseben. Bremena naših članic so se v času epidemije le še povečala, zato tudi danes velik poklon vsem. 

Izjava predsednice SZSVS o pomembnem prispevku žensk v zdravstvu in socialnem varstvu in težkih dilemah, s katerimi so bile soočene v času epidemije, v danes objavljenem prispevku TV Slovenija 1: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174759173?s=tv.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/cestitka-clanicam-szsvs-ob-dnevu-zena/

Sindikat novinarjev Slovenije postal član KSJS

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) je danes, 11. februarja 2021, soglasno potrdilo včlanitev novega sindikata – Sindikata novinarjev Slovenije (SnS) v KSJS.

SnS se je tako pridružil preostalim sedmim sindikatom (Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Policijskemu sindikatu Slovenije, Neodvisnemu sindikatu delavcev Ljubljanske univerze, Sindikatu delavcev v pravosodju in Sindikatu javnih uslužbencev Slovenije), ki skupaj tvorijo KSJS in predstavljajo več kot 71.000 članic in članov.

Sindikat novinarjev Slovenije je reprezentativni poklicno-strokovni sindikat novinark in novinarjev različnih medijskih hiš, ustanovljen 6. marca 1990 v Kopru. Kot nacionalno novinarsko združenje je polnopravni član Mednarodne novinarske zveze (IFJ) s sedežem v Bruslju. SnS združuje zaposlene, svobodne in samostojne novinarke in novinarje, ki delujejo tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Z včlanitvijo Sindikata novinarjev Slovenije KSJS svoje delovanje širi tudi na zasebni sektor. Naš skupni cilj je ponovna sklenitev nacionalnega dogovora z delodajalsko stranjo (tudi zasebni mediji) glede uveljavitve Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje.

SnS predstavlja tudi novinarke in novinarje RTV Slovenija, ki so del javnega sektorja, zato se bo pridružil Pogajalski skupini KSJS za pogajanja o plačah v javnem sektorju, ki so trenutno zelo aktualna. Vlada je namreč napovedala pripravo izhodišč za spremembe plačnega sistema, glede katerih pričakujemo ustrezna pogajanja, s katerimi bomo dosegli uskladitev glede vseh bistvenih sprememb, kar je zaveza vlade iz preteklih dogovorov. Glede na (ne)delovanje Ekonomsko-socialnega sveta in popolno neupoštevanje socialnih partnerjev pri pripravi in sprejemanju proti-koronskih zakonov (PKP) pa je zaupanje med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja načeto in na nizki ravni.

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/sindikat-novinarjev-slovenije-postal-clan-ksjs/

Ugodilna sodba – napredovanje v naziv DMS v socialnem varstvu

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je prejel ugodilno sodbo Upravnega sodišča RS, št. I U 493/2019 z dne 12. 1. 2021, v kateri smo zastopali našo članico v postopku napredovanja v naziv. Članica je diplomirana medicinska sestra (DMS) v enem od socialnovarstvenih zavodov in ob izpolnjevanju pogojev je na MDDSZ vložila vlogo za pridobitev naziva v socialnem varstvu. MDDSZ je njeno vlogo z odločbo zavrnil, ker po njegovem mnenju ni izpolnila enega od pogojev za napredovanje v naziv, in sicer opravljenega strokovnega izpita. Članica je sicer v postopku pojasnila, da v skladu z veljavno zakonodajo (64. člen ZZDej) diplomirani medicinski sestri, katere študijski program je v skladu s sektorskimi direktivami EU, ni potrebno opravljati pripravništva in strokovnega izpita. Naša članica se je izobraževala po novem sistemu izobraževanja v zdravstveni negi (diplomirala je v letu 2012) v skladu s 64. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki predvideva veliko število ur (4600) teoretičnega in praktičnega usposabljanja, kar je ekvivalent strokovnemu izpitu v socialnem varstvu, zato za diplomirane medicinske sestre, ki so bile vključene v izobraževanje po letu 2004, strokovni izpit ni več predviden.

V 8. točki obrazložitve sodbe je sodišče pritrdilo našemu stališču, da je relevantna okoliščina, da tožnici kot DMS ni potrebno opravljati pripravništva in strokovnega izpita, in da mora MDDSZ v ponovnem postopku obravnavanja vloge to upoštevati. Sodišče je še menilo, da bi šlo za vprašanje neenake obravnave naše članice, če bi ji bilo onemogočeno napredovanje v naziv samo zato, ker strokovnega izpita nima, čeprav ga zakonodaja sploh ne predvideva. Če bi ji MDDSZ tako napredovanje onemogočilo zgolj zaradi določila pravilnika, bi bilo to po presoji sodišča pravno nevzdržno.

Pričakujemo, da bo MDDSZ stališču Upravnega sodišča sledilo v tem in tudi ostalih podobnih primerih napredovanja v naziv diplomiranih medicinskih sester v socialnem varstvu. V tem smislu je sodba pomemben mejnik varovanja pravic naših članic in članov na delovnih mestih DMS v socialnem varstvu.

Žal je sodba, razen v konkretnem primeru članice, uporabna le za postopke, ki so še odprti (kjer še ni bila izdana odločba MDDSZ) in za nove vloge v postopkih napredovanja v naziv.

Lep pozdrav,

Irena Ilešič Čujovič, predsednica

Permanent link to this article: https://beta.sindikat-zsvs.si/wpfolder/2021/ugodilna-sodba-napredovanje-v-naziv/

Stran 1 od 2312345...1020...Zadnja »